Privacy

Privacyverklaring Monique de Jong Recruitment

Wanneer Monique de Jong Recruitment een wervingsproces verzorgd voor een externe organisatie, geldt de volgende privacyverklaring.

1       Privacy bij sollicitatie

Wanneer je solliciteert, geef je ons toegang tot jouw persoonsgegevens. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om jouw CV met daarin persoonsgegevens, werkervaring en vaardigheden en eventueel om een motivatiebrief waarin je iets meer over jezelf vertelt. We vragen deze gegevens van je om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze documenten om te gaan en leggen je graag uit waarvoor we jouw gegevens gebruiken, wie jouw data te zien krijgen, waar we jouw documenten opslaan en hoe lang we jouw gegevens bewaren.

1.1     Procedure

Als je bij Monique de Jong Recruitment of een klant daarvan solliciteert komen jouw gegevens terecht bij Monique de Jong Recruitment. In eerste instantie beoordeelt Monique de Jong Recruitment of jouw sollicitatie in aanmerking komt voor een verdere sollicitatieprocedure. Wanneer jij door de eerste selectie komt, worden jouw gegevens gedeeld met de betrokken manager en eventueel HR medewerkers van de klant waarvoor Monique de Jong Recruitment het wervingsproces verzorgd. Zij zullen   beoordelen of jij inhoudelijk geschikt bent voor de functie en wordt uitgenodigd voor een gesprek.

1.2     Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Afhankelijk van de functie waarop je solliciteert vragen wij bepaalde gegevens van je. Deze gebruiken we om met je te kunnen communiceren en om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de betreffende functie. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor deze doeleinden en niet voor andere verwerkingen.

1.3     Voorwaarden en toestemming

Wanneer je bij ons solliciteert, geef je toestemming om bovenstaande procedure te volgen. De gegevens die je ons toestuurt, gebruiken we voor niets anders dan voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure en delen we, behalve de betrokken klant, niet met andere derden zonder hiervoor eerst jouw toestemming hier te vragen.

1.4     Waar slaan we jouw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?

Jouw gegevens worden maximaal vier weken bewaard nadat de betreffende vacature gesloten is.
In sommige gevallen willen we jouw gegevens langer bewaren voor onze talentpool. Als we jouw gegevens willen opnemen in deze talentpool, dan zullen we je hiervoor eerst schriftelijk om toestemming vragen om je gegevens voor maximaal één jaar op te mogen slaan.

Wij slaan jouw gegevens op in de mailbox van Monique de Jong Recruitment. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alleen medewerkers van Monique de Jong Recruitment krijgen toegangsrechten toegewezen tot de mailbox waarin de gegevens binnenkomen. Zij zijn verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan.